AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1988-2013 KÖZÖTT

(A teljesség igénye nélkül.)

1988

 • December 17-én civil polgári kezdeményezésre megtartja alakuló ülését az egyesület.

1989

 • Az általános megemlékezéseken túl (amelyet a későbbiekben is csak egyes években jelzünk) az önmeghatározás és a várható országgyűlési választások tisztaságával összefüggő egyeztetések kezdeményezése határozta meg a tárgyévet.

Számos fórumon – sajtóban és elektronikus kommunikációkban egyaránt – felléptünk az erősödő szélsőjobb megnyilvánulásaival kapcsolatosan.

1990

 • Január 17-én megemlékezés a Wallenberg utcában.
 • Az Országgyűlési választások etikai tisztaságának felügyeletében való aktív területi és országos közreműködés.
 • Díszőrség a fasiszta jelképekkel telemázolt budai Wallenberg szobor előtt. E rendezvényünkön az akkori politikai élet minden meghatározó szereplője megjelent és kinyilvánította, hogy számára a fasizmusnak mindenfajta régi és új megnyilvánulása elfogadhatatlan. (A három legmagasabb főméltóság mellett 65 párt és társadalmi szervezet tisztelgett a szobor előtt.)
 • Tényfeltáró Bizottság utazott Miskolcra a helyi cigányságot „gettóba” kényszeríteni szándékozó városi törekvések feltárására.

1991

 • A Wallenberg c. film megtekintése. Budapesten és vidéken programok szervezése a filmhez kapcsolódva.
 • Werner Herzog izraeli államfővel közös koszorúzás a budai Wallenberg szobornál.
 • A cigányellenes atrocitások tényfeltárása Tiszadobon.
 • Közreműködés a Martin Luther King Egyesület megalakulásában.
 • Fórum az egyházpolitikai kérdésekről, valamint kiemelten a hitoktatásról. Az összes Magyarországon működő kis és nagyegyház képviseltette magát a vitában.
 • A testi és szellemi fogyatékos emberek jogairól és lehetőségeiről szerveztünk Fórumot a NEVI-vel közösen, előkészítendő a Fogyatékos emberekről szóló törvényt.

1992

 • „Kisebbségi és emberi-jogok Magyarországon” című 3 napos konferencia több szekciójának szervezése, a Fővárosi Önkormányzattal közösen.
 • Vita a Kisebbségi törvényről.
 • Vita az Idegenrendészeti törvényről.
 • A pécsi Gandhi Alapítvány és Gimnázium előkészítésében, szervezésében, később az alapítvány munkájában való közreműködés.
 • Közreműködtünk a Dyslexia Szövetség létrejöttében.
 • Közreműködtünk a Demokratikus Charta november 24-ei tömegdemonstrációján.
 • Október 5-e az USA-ban Raoul Wallenberg Emléknap. Egyesületünk kezdeményezte és máig is kezdeményezi egy Wallenberg nap elfogadását, ill. emlékének törvényben való megörökítését.
 • Raoul Wallenberg emlékkiállítás nyílt a Budapesti Történeti Múzeumban, néhány tagtársunk magánkezdeményezésére.
 • Tiltakozások az ellen, hogy bőrfejűek, újfasiszták színes bőrű diákokat és cigányokat vernek és velük szemben a rendőrség nem, vagy csak erélytelenül lép fel.

1993

 • „Kisebbségek-előíéletek-demokrácia” címmel vitaest a Budapesti Ismeretterjesztő Társasággal közös rendezésben.
 • Konferencia a menekültügyről. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának szervezésében.
 • Egri Romatüntetés szervezésében és rendezésében való közreműködés.
 • A Minoritás Alapítvány és Kisebbségkutató központja felállításában több tagunk is közreműködött és munkájában részt vesz.
 • Tényfeltáró vizsgálatok, ill. jogi segítségnyújtás. Lakitelken, Érden, Hajdubagoson, Tiszabőn.

1994

 • Fórum a holokausztról.
 • Részvétel a MEASZ és a MAZSIHISZ megemlékezésein a Holokauszt Emlékév rendezvényein, Budapesten és vidéki városokban.
 • Carl-Ivan Danielsson, Raoul Wallenberg és Per Anger emlékére emléktábla avatás a Minerva u. 3/b alatt.
 • Beszélgetés a pártok ifjúsági szervezetei képviselőivel az előítéletekről. Az Egyesület Ifjúsági Csoportja szervezésében.
 • Részvétel a pécsi holokauszt konferencián.
 • Romatüntetés szervezésében és rendezésében való közreműködés Gyöngyösön, a bőrfejűek atrocitásai ellen.
 • „Anna Frank Emlékkiállítás” és „Anna Frankok Magyarországon” című kiállítás, az amsterdami Anna Frank Házzal közös rendezés, a Budapesti Zsidó Múzeum közreműködésével.
 • Az eseményhez filmvetítések, színházi előadások, koncertek, viták és konferencia kapcsolódott, valamint általános és középiskolák számára folyamatos tárlatvezetés.
 • Az eseményekhez kapcsolódva érdekes színfolt volt, hogy a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium II. b osztálya “Másság Hetet” rendezett, a kisebbségi kérdés egészét áttekintve.
 • A Raoul Wallenberg Alapítvánnyal közösen megindítjuk a Wallenberg Füzeteket. Ennek első darabja az 1992-es Wallenberg kiállítás anyagát dolgozta fel.
 • Az interetnikus, különösen a cigányellenes atrocitások szakszerű jogi kezelésére, jogi képviselet ellátása érdekében kialakul az együttműködés a NEKI-vel és a Roma Polgárjogi Alapítvánnyal.
 • Pl. Kálózi, budaörsi, baracskai, esztergomi, székesfehérvári, tiszabői esetek feltárása és jogi képviselet ellátása.

1995

 • Az “Anna Frankok Magyarországon” című kiállítás utaztatása az Országban.
 • „Vagon kiállítás.” A Józsefvárosi Pályaudvaron felállított és a zsidó deportálásokra emlékeztető vagonok, fotókiállítás és tárgyi emlékek. A kiállítás szállításáról a MÁV gondoskodott. Budapest Józsefváros, Pécs, Szeged, Miskolc.
 • Holokauszt emlékkiállítás a Várban. Társszervezők voltunk.
 • „Humor és rendszerváltás” című vita az Egyesület Ifjúsági Csoportja szervezésében, neves személyiségekkel.
 • Megkezdjük a Betegjogi tanácsadást a Lánc szövetséggel közösen.
 • A Székesfehérvári Polgári Páholy és a helyi Wallenberg csoportunk politikatudományi, történeti és filozófiai konferenciája a tolerancia kérdéseiről és kezelésének lehetőségeiről.

1996

 • Augusztus 4. Koszorúzás a budai Wallenberg szobornál. Emlékbeszédet Izrael Állam Magyarországi Nagykövete tartja.
 • Nyílt levél dr. Solt Pálnak, a Legfelsőbb Bíróság elnökének, a Szabó Albertet és újfasiszta társait a vadak alól felmentő bírósági döntés miatt. Ismét napirendre vetettük a BTK módosításának az igényét.
 • Az IPRA (Nemzetközi PR Szövetség) budapesti konferenciája antirasszista szekciójának szervezése és részvétel a szekció munkájában.
 • Alsóvadászi-i cigányellenes atrocitások tényfeltárása a Kisebbségjogi Ombudsmannal.
 • „Veszélyeztetett kisebbségek, veszélyben a demokrácia?” c. vitafórum a parlamenti pártok képviselőivel.
 • Roma Kápolna avatásán vettünk részt.
 • A Nemzetközi Zsidó Tanács és a Keresztény-Zsidó Társaság 3 napos elméleti konferenciája Debrecenben. Szervezők és néhány szekció vezetői voltunk.
 • „Befogadó Magyarország”. Történettudományi konferencia az MTA Elnöke és a rendszerváltást követő művelődési miniszterek védnökségével.
 • A budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumban történő antiszemita atrocitások kivizsgálása a Kisebbségjogi Ombudsman közreműködésével.
 • Vita és beszélgetés a cigányellenes közhangulatról a Szeged Rendőr Főkapitányával, a Szegedi JATE AJTK szervezésében, egyesületünk részvételével.
 • Bogácsi cigányellenes atrocitások kivizsgálásának kezdeményezése.
 • Egyesületünk székesfehérvári csoportja és a helyi Hit Gyülekezete rendbe hozza városi zsidó temetőt.
 • Bekapcsolódtunk a menekültügyi visszásságok problémakezelésébe, a törvényt előkészítő egyeztetésekbe. Együttműködés a MEJOK, a Helsinki Bizottság, a Menedék Egyesület és a Vörös Kereszttel.

1997

 • Aug. 4. Koszorúzás a budai Wallenberg szobornál. Emlékbeszédet mond Jeszenszky Géza. A megemlékezésen részt vett és koszorút helyezett el más közéleti személyiségek mellett az USA szenátora Tom Lantos is.
 • „A kirekesztés gyökerei Magyarországon” című tudományos konferencia. (A Befogadó Magyarország c. konferencia folytatása.)
 • Nagy politikai vihart korbácsoló esemény volt Székesfehérváron a Rádió utcai cigány családok kálváriája. Az évek óta húzódó gond, 1997 végére és a következő év elejére, országos problémává nőtte ki magát. Egyesületünk több tagja közreműködött az ügy kezelésében – részben más emberi-jogi szervezet tagjaként, részben velük együttműködve.
 • Részt vettünk a Menedékjogi törvényt előkészítő vitákban. A kérdésben érintett emberi jogi szervezetek közötti szakmai egyeztetéseket szerveztünk. A Helsinki Bizottsággal együtt, a törvényjavaslat záró szavazását megelőzően levélben kerestük meg az összes országgyűlési képviselőt, a szakmai és humánus szempontok figyelembevételét kérve. Javaslataink egy részét az Országgyűlés akceptálta.

1998

 • Január 17.-én a Wallenberg utcában megtartottuk hagyományosnak mondható gyertyás megemlékezésünket. Ünnepi beszédet dr. Szécsi József a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára mondott. Augusztus 4.-én a budai Wallenberg szobornál koszorúztunk. Itt dr. Csejtei István, Magyarország izraeli nagykövete tartott ünnepi megemlékezést. Mind két helyen részt vett számos külképviseleti vezető és társ szervezeteink részéről is többen.
 • Márciusban levélben fordultunk az Országgyűlési választáson induló pártok vezetőihez, hogy kampányaik hangvétele ne sértse egyetlen magyarországi etnikai, vallási, vagy egészségügyi kisebbség emberi jogait. A megkeresésünkre reagáló pártok és vezetőik – a MIÉP sajátos levelét kivéve – elfogadták szempontjainkat.
 • Egyesületünk közreműködésével több érdekelt civil, emberi-jogi szervezet létrehozta Magyar Honvédség Civil Kontrollja Társaságot, melyben mi bizonyos szervezési munkán felül, profilunknak megfelelően vállalunk szerepet.
 • Június 8-án egyesületünk Szegedi Csoportja szervezett Fórumot a Város és a Megye kisebbségi emberi-jogi gondjairól. A helyi nemzetiségi szervezetek jelenlévő tagjai és vezetői ütköztették véleményüket a városi vezetőséggel. A vitában részt vett és felszólalt dr. Kaltenbach Jenő országgyűlési biztos is.
 • Szervezőként közreműködői voltunk a Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 1998. november 4. – debreceni konferenciájának: „Mondjunk nemet a rasszizmusra” címmel. Más előadók mellett, Egyesületünk több tagja előadóként is felszólalt.
 • A II. világháború után, közadakozásból elkészített, de közvetlenül a felállítása előtt Debrecenbe “száműzött” Wallenberg emlékmű Budapestre történő visszaszállításának kezdeményezése, együttműködve a Wallenberg Szobor Bizottsággal.
 • Az Amnesty International kezdeményezéséhez kapcsolódtunk, az ENSZ Alapokmánya kihirdetése 50. évfordulójára hirdetett aláírásgyűjtő akciók szervezésének munkájához mi is hozzá járultunk.

1999

 • A Wallenberg nevét viselő nemzetközi szervezetekkel folytatandó együttműködés érdekében kapcsolatfelvétel, egyeztetés, közös felhívások és tiltakozások kiadása.
 • Több emberi-jogi, kisebbségvédelmi kérdésben fórumok szervezése, valamint állásfoglalás kiadása és több publikáció.

2000

 • Augusztus 4-én a budai Wallenberg szobornál koszorúztunk. Itt Bencze B. György (Budapest II. kerületi polgármestere) tartott ünnepi megemlékezést.
 • Június 29-30. Fontos esemény volt egyesületünk életében, amikor Kofi és Nane Annan (az ENSZ főtitkára és feleségével) találkoztunk. Nane Annan, Raoul Wallenberg unokahúga számára a budapesti programját a mi közreműködésünkkel szervezték. Elhívtuk a Baross utcai irodánkba is, találkozott az elnökséggel és megismerte egyesületünk történetét és legfontosabb tevékenységi köreit. Az ügyvivők kíséretében elvittük több Wallenberg emlékhelyre. Kofi és Nane Annan a Szent István parki Wallenberg-szobornál közösen tartottunk megemlékezést. Itt jelen Budapest főpolgármestere (Demszky Gábor) és az USA nagykövete (Peter Tufo).
 • Nane Annannal való előzetes egyeztetés után június 30-án jelentettük be, hogy Raoul Wallenberg emlékére “Embermentők napját” kezdeményezünk.

2001

 • Január 9-én az egyesületünk Elnöksége és Székesfehérvári szervezetünk a térség kisebbségi és emberi-jogi helyzetének értékelése céljából tartott megbeszélést. A megbeszélésen különös hangsúlyt kapott a romák problémája, a zámolyi romákkal kapcsolatos aktuális ügyek. A sajtó számára is érdekesnek bizonyult rendezvényen a kérdésben érintett megyei és városi vezetők is megjelentek.
 • Mint ismeretes 2001. évtől Pokorni Zoltán oktatási miniszter (egyesületünk alapító tagja) kezdeményezésére minden év április 16-án az iskolák kötelesek megemlékezni a Holocaustról. Ehhez készített tanári segédkönyv elkészítésében szakmai közreműködést vállalt egyesületünk is. Örömmel tapasztaltuk, hogy javaslatainkat kivétel nélkül megfogadták a könyv szerzői. A könyvben külön fejezet foglalkozik Wallenberg tevékenységével. (Röviden megemlítik – nem a mi javaslatunkra – még egyesületünk tevékenységét is.)
 • Január 25-én a Svédország Magyarországi Nagykövete, Jan Lundvik meghívására reszt vettünk a Raoul Wallenberg magyarországi elhurcolását követő eseményeket feltáró – Svéd – Orosz – történész-vegyesbizottság munkáját ismertető jelentés bemutatóján. A rendezvényen – különösen szakértő tagjaink – tevékenyen vettünk részt.
 • Március 2-4 között Párizsban tartott nemzetközi emberi-jogi konferencián, melynek elsősorban a romák helyzete volt a tárgya, részt vettünk és felszólalt Hell István is.
 • Nagysikerű osztályfőnöki órát tartott március 19-én és 21-én Báthori Lászlóné elnökségi tagunk, egy zuglói általános iskolában, hasonló és nagysikerű előadást tartott április 17-én a gyömrői Ipari Szakképző Iskola hallgató és tanárai elött. Wimmer Gyulánét – aki együttműködött Raoul Wallenberggel is – egyúttal személyes élményeiről is hallgatták április 18-án Budapesten, a Berzsenyi Gimnáziumban megtartott előadásán.
 • Május 8-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Raoul Wallenbergről elnevezett Collegium Budapest Vendégház. Két napos emberi-jogi szeminárium kísérte a rendezvényt, melyen egyesületünk több tagja is részt vett. Itt találkoztunk Nina Lagergrennel, Raoul Wallenberg húgával és Jacob Wallenberggel, a “Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse” elnökével.
 • Májusban a Raoul Wallenberg Egyesület és a Berlini Magyar Kulturális Intézet Wallenberg kiállítást rendezett. A 14-ei megnyitóhoz kétnapos konferencia kapcsolódott, melyen két szakértőnk – Ember Mária és Bajtay Péter történész – is előadást tartott.
 • A MIÉP július 30-án egy különös hangvételű sajtótájékoztatót tartott az FTC tulajdonosváltása tárgyában. Egyesületünk – néhány más szervezettel együtt – feljelentést tett a Btk. 269.§ b. pontjába ütköző, közösség elleni izgatás bűncselekményének alapos gyanúja miatt. A Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal megtagadta a nyomozást.
 • Baruch Tenembaum és Yoav Tenembaum, a Nemzetközi Raoul Wallenberg Alapítvány alapító elnöke október 6-án Budapesten találkozott egyesületünk több elnökségi tagjával. A további együttműködés lehetőségeiről tárgyaltunk.
 • Október 8-án emléktábla leleplezése a mai osztrák nagykövetség falán. Czinder Antal szobrászművész – tagtársunk – által készült el a Wallenberg 1945. januári letartóztatására emlékeztető tábla. Felállításában egy osztrák alapítvány mellett a Raoul Wallenberg Alapítvány és több magánszemély is segített anyagilag. Avató beszédet mondott Vizi E. Szilveszter, MTA elnöke, Yoav Tanembaum, az International Wallenberg Foundation alalnöke, Stefan Carlsson svéd nagykövet is.

2002

 • Január 17-én a Szent István parki új Wallenberg szobornál tartottuk meg hagyományos megemlékezésünket. Beszédet Schiffer János, Budapest főpolgármester-helyettese mondott.
 • A január 17-ei megemlékezésen jelentette be egyesületünk, hogy a 2002. évet Raoul Wallenberg emlékévnek nyilvánítja.
 • Január 17-én több civil szervezettel közösen emlékeztünk meg a Kossuth téren a gettó 1945. évi felszabadulásáról. Beszédet mondtak: Kardos Péter főrabbi, Demszky Gábor főpolgármester, Martonyi János külügyminiszter, Szántó T. Gábor a Szombat főszerkesztője.
 • Februárban az Interneten nemzetközi felhívást tettünk közzé a toleráns közgondolkodásért.
 • Az év folyamán az ország több városába jutott el „A Humánum lovagja” című fotótárlat, mely bemutatta Raoul Wallenberg budapesti embermentő tevékenységének főbb pillanatait. Szombathely, Győr, Budapest, Veszprém, Szolnok, Miskolc. Mindenhol nagy sajtónyilvánosság kíséretében. A kiállítás anyagát Christoph Gann német történész állította össze, és németországi és ausztriai bemutatása után juttatta el Magyarországra. A vándorkiállítás szervezői és támogatói, egyesületünk mellett: a Holocaust Dokumentációs Központ, az Oktatási Minisztérium, a Jad Vasem Baráti Kör és a Raoul Wallenberg Alapítvány.
 • Április 16-án, a Holokauszt emléknap központi rendezvényévé vált a „Humánum lovagja” kiállítás budapesti megnyitása. Beszédet mondott: Pálinkás József akadémikus, oktatási miniszter, Günter Birbaum, Ausztria nagykövete, Steffan Carlsson, Svédország nagykövete, Szita Szabolcs történész, a Holocaust Dokumentációs Központ vezetője.
 • Augusztus 2-án felavattuk Langfelder Vilmos – Raoul Wallenberg közvetlen segítőtársának – emléktábláját, egykori lakása falán az Andrássy út 36. falán. A táblát Czinder Antal szobrászművész, tagtársunk készítette. Avatóbeszédek hangzottak el: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Szászfalvi László, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága elnöke, Per Anger, a svéd Wallenberg Társaság elnöke, Baruch Tanembaum, az International Raoul Wallenberg Foundation részéről.
 • Augusztus 3-án a Holocaust Dokumentációs Központtal közösen rendezett esemény volt a Pepsi-Sziget Holokauszt Sátorban: beszélgetés fiatalokkal a gyűlöletkeltésről, rasszizmusról, toleranciáról, az ezirányú egyéni és társadalmi felelősség kérdéseiről.
 • Augusztus 4-én, Wallenberg születésnapja egy reprezentatív emléknappá vált és egy napra ismét megnyílt a „Humánum lovagja” kiállítás a XIII. kerület egyik védett háza pincéjében. Beszédet mondott Demszky Gábor főpolgármester, Tóth József, a XIII. kerület polgármestere. Délelőtt koszorúzás a Szent István parki Wallenberg emlékműnél. Mádl Ferenc köszöntő levelét is felolvastuk. Emlékséta az egykori „nemzetközi gettó” (védett házak) területén. A túlélők visszaemlékezéseivel.
 • November 11. A Keresztény-Zsidó Társasággal közösen szervezetünk kerek asztal beszélgetést, „Holokauszt tagadása – Antidiszkriminációs Törvény” címmel. Résztvevők: Bócz Endre miniszteri főtanácsadó, Dobnem Győző lelkész, Kaltenbach Jenő ombudsman, Róbert László újságíró, Szécsi József teológus, a KZST elnöke.
 • Decemberben részt vettünk a svéd nagykövetség a Wallenberg évvel kapcsolatos programján.

2003

 • Augusztus 3-án találkozó és megbeszélés a Nemzetközi Wallenberg Alapítvány – International Raoul Wallenberg Foundation (IRWF) – képviselőjével, Marcos Resnizkyvel, a szervezet európai megbízottjával.
 • Augusztus 4-én koszorúzás a Szilágyi Erzsébet fasorban a Wallenberg szobornál. Beszédet mondott Dávid Ibolya az Országgyűlés alelnöke és a Marcos Resnizky. Az ünnepség után kötetlen beszélgetésre került sor Marcos Resnizkyvel.
 • Szeptemberben egyesületünk képviseletében találkoztunk New York-ban az IRWF ottani munkatársaival, köztük az alelnökkel, Abigail Tenembaummal. Mind a budapesti, mind a New York-i találkozón sor került a további együttműködési lehetőségek megbeszélésére.
 • Októberben rész vettünk a Wallenberg kiállítás megnyitásán Kanadában. A Raoul Wallenberg Nemzeközi Mozgalom az Emberiességért (RW International Movement for Humanity – RWIMH) kanadai székhelyű mozgalommal kb. egy éve kerültünk kapcsolatba. Az elmúlt év októberében kereste meg egyesületünket a külügyminisztérium közvetítésével Pap László montreali magyar főkonzul, hogy a kanadaiak szeretnék felvenni velünk a kapcsolatot, és egy közös kiállítás lehetőségét is fölvetették. A megnyitón egyesületünk két tagja is részt vehetett az OM és a főváros támogatásával.

A látogatás kapcsán több találkozóra is sor került a RWIMH vezetőivel, köztük az alapító elnökkel, Dr. Vera Parnes-szel, ahol a további együttműködés és információcsere lehetőségeit is megtárgyaltuk. Egyesületünk képviselői találkoztak a Kanadai Zsidó Kongresszus tartományi vezetőivel, és megtekintették a Holocaust emlék-múzeumot. Magyar származású Holocaust-túlélőkkel baráti találkozón vettek részt.

 • Tiltakoztunk a berlini Wallenberg iskola bezárása ellen.
 • Tiltakoztunk a Kőszegen rendezett Szálasit méltató kiállítás ellen.
 • Egyesületünket rendszeresen megkeresik különböző magánszemélyek (ebben az évben svéd, izraeli, amerikai) és szervezetek, hogy segítsünk Wallenbergre és emlékének ápolására vonatkozó kérdésekben (pl. diplomamunkák, doktori értekezésekhez való adatszolgáltatás), valamint a budapesti Wallenberg-emlékhelyek meglátogatásának megszervezésében.

2004

 • Több szervezet együttműködésével kezdeményezésünkre meghirdetésre került a Csalog Zsolt Díj, amelynek első átadása már meg is történt.
 • Megbeszélést folytattunk a Holocaust Dokumentációs Központ Alapítvány vezetőivel szervezeteink együttműködéséről.
 • A Főpolgármesteri Hivatalban, majd a BM Dunapalotában történő bemutatása után további 10 magyar nagyvárosban vándorkiállításként bemutatjuk a Raoul Wallenberg magyarországi tevékenységét és életét bemutató kiállítást.
 • Igen előre haladott tárgyalásban vagyunk külföldi és hazai támogatóinkkal és segítőinkkel, hogy a belvárosban kialakítsunk egy Raoul Wallenberg emlékközpontot, amely általános bázisa lesz az embermentők tevékenységének, folyamatos bemutatásának, majd egy állandó Wallenberg kiállításnak és gyűjti az embermentéssel összefüggő dokumentumokat, cikkeket és ezzel összefüggő oktatásokat és rendezvényeket is szervezi (egyben székhelye is lesz a Raoul Wallenberg Alapítványnak és Egyesületnek egyaránt).
 • Végezetül tájékoztatni szeretném a jelenlévőket arról is, hogy szeptember 10-én az alapítvány és egyesület elnökei aláírásával mind hazai, mind nemzetközi szinten elindítottunk egy olyan nyilatkozatot, amely nemzetközi összefogásra szólít fel az egyre erősödő terror és terrorizmus ellen. (A dokumentum itt is rendelkezésre áll és megtekinthető.)

2005

 • Július 9-én csendes megemlékezést tartottunk a Szent István parki emlékműnél. Egy-egy szál virágot helyeztünk el Wallenberg tiszteletére, mert ezen a napon kezdte meg 1944-ben embermentő missziós munkáját.
 • Szekszárdon, majd Pécsett és a budapesti Corvinus Egyetemen is bemutattuk a kiállításunkat.
 • Kecskeméten is megnyitottuk a Wallenberg kiállítást.
 • Az egyesület egyik ügyvivője állandó tagja lett a Task Force magyar delegációjának.
 • Az egyesület közreműködésével létrejött Csenyéte Alapítvány rossz gazdálkodása miatt az ügyészségi megkeresésre válaszlevél készül.
 • Augusztus 2-án a MEASZ Nemzeti Tanácsába két ügyvivőjét is javasolta az egyesület.
 • Az augusztus 4-ei születésnapi rendezvényünkön a budai Wallenberg szobornál Heisler András, a MAZSIHISZ leköszönt elnöke tartott emlékbeszédet.
 • November 30-án – egyesületünk évi közgyűlésén – Krausz Tamás történész professzor volt vendégünk. Az antiszemitizmus szovjet természetrajzát és történelmi előképeit mutatta be. A közgyűlésen végleges döntés született a január 17-én a Józsefvárosi pályaudvar falán elhelyezendő emléktábláról is.
 • Pályázatot írtunk ki középiskolás diákok számára, Embermentők – Embermentés címmel. A még fellelhető személyes emlékek, visszaemlékezések begyűjtésére kértük a fiatalokat. Szép számmal érkeztek be pályamunkák, közöttük több olyan is, amely a holokauszt időszakára vonatkozó ismeretinket képes volt új nézőpontba helyezni.

 

2006

 • Az Argentínában működő Nemzetközi Raoul Wallenberg Alapítvány, Baruch Tenembaum (alapító) és Martin Sugarman kezdeményezték, hogy emléktáblát kellene állítani a Budapesti Józsefvárosi pályaudvaron – ott, ahol az egyik híres embermentő akció zajlott. Egyesületünk és Alapítványunk is közreműködött a domborműves tábla Magyarországra szállításának szervezésében, finanszírozásában.
 • Január 17-én került sor a Józsefvárosi pályaudvaron az emléktábla avatására. Rövid műsor keretében tartottunk megemlékezést. E napon adta át a Holokauszttal kapcsolatos, középiskolásoknak rendezett vetélkedő díjait Lévai Anikó és Németh Erika, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága szocialista alelnöke a Holokauszt Dokumentációs Központban.
 • A gyűlöletbeszéd tárgyában február 6-án az Alkotmánybírósághoz fordultunk. Arra kértük a bíróságot, hogy mondja ki: a gyűlöletkeltő beszédet nem illeti meg a szólás szabadságának a védelme. Tekintsék az Alaptörvénnyel és Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival ellentétesnek az ez irányú alapelvvel ellentétes törvényeket, jogszabályokat.
 • Február 16-án hivatalosan is birtokunkba vettük új székhelyünket, a belvárosban található Balassi Bálint u. 27-ben. Korábban a Józsefvárosban, a Baross u. 61-ben tartottunk fenn irodát. Előnyösebb, hogy a belvárosban már be tudjuk mutatni állandó kiállításunkat, amely folyamatosan látogatható. A hely turisztikai szempontból is jobb, frekventált helyen van a néhai „Kis Gettó” szomszédságában.
 • Július 9-én – Wallenberg Budapestre érkezésének emléknapján – diákok számára a Holokauszt Dokumentációs Központba beszélgetést szerveztünk.
 • Július 10-én a Balassi Bálint utcai székhelyünkön megnyitottuk állandó kiállításunkat. A rendezvényen mutattuk be a Wallenberg Füzetek újabb kiadványát, Forgács Gábor: Emlék és valóság, Mindennapjaim Raoul Wallenberggel című könyvét.
 • 2006-ban Magyarország volt a Task Force (a holokausztra vonatkozó oktatás, kutatás és emlékezés nemzetközi szervezete) soros elnöke. Egyesületünk oktatási és tudományos-szakmai megbeszélések, és miniszteriális szintű egyeztetések szervezését vállalta.

 

2007

 • Január 17-én – a Wallenberg megemlékezésének napján – az egyesület ügyvivője tartott megemlékezést.
 • A március 13-i elnökségi ülésen részt vett Vera Parnes, a kanadai Wallenberg Egyesület elnöke, valamint Forgács Gábor, a Wallenberg mentőakció közreműködője. Részletes egyeztetés történt az egyre gyakoribb rasszista rasszista és antiszemita jelenségekről, valamint Lajos Attila svéd történész Wallenberg könyvéről.
 • Június 5-én ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk a XI. kerületi Rendőrkapitányságon a Minerva utcai Wallenberg emléktábla megrongálása miatt.
 • Júliusban tiltakoztunk a Jobbik által kezdeményezett mozgalommal szemben, akik azt kívánták elérni, hogy az önkormányzatok a nemzetiszínű zászló mellett az árpádsávosat is kitűzhessék.
 • Augusztus 9-én nyilatkozatot tettünk közzé a Magyar Gárda néven megalakult paramilitáris szervezet ellen. A Gárda jogszabályainkat kijátszva náci jelképekre erősen emlékeztető szimbólumokat használ, céljaik között rasszista, kirekesztő megfogalmazások is találhatók.
 • Javaslatunkkal fordultunk az igazságügyi és rendészeti miniszterhez, miután azt tapasztaltuk, hogy a 2006-os országgyűlési választásokat követően, a korábbiakban nem látott mértékben megnőtt a szélsőjobboldali nézeteket valló szervezetek szerepe, amelyek tiltott önkényuralmi jelképeikkel egyre nyíltabban provokálják a társadalmat. Megállapítottuk, hogy már nem elegendő pusztán politikai nyilatkozatokkal harcolni, fel kell lépni ellenük. Azzal a javaslattal éltünk, hogy azokat a törvényeket és jogszabályokat, és végrehajtási utasításokat, melyekről időközben bebizonyosodott, nem megfelelőek érdemesebb megszüntetni, hatékonyabbra cserélni. Érdemes lenne felülvizsgálni a civil szervezetek bejegyzési protokollját is.
 • Október 3-án mutattuk be az Alexandra Könyváruház Károly körúti kávézójában Jász István: Csobbanó idő, kárpótlási kérelem című könyvét, mely a Wallenberg Füzetek kiadványsorozatunkban jelent meg.
 • November 6-án egyeztetést tartottunk a Haver Közhasznú alapítvány vezetőjével.
 • November 30-án átadásra kerültek a Csalog Zsolt díjak a Holokauszt Dokumentációs Központban.
 • A december 4-ei elnökségi ülésen részt vett Kate és Nicolas Wacz is. Részletes egyeztetés történt az aktuális európai emberi jogi helyzetről és a teendőkről.

 

2008

 • Irodahelyiségünkben elindítottuk közéleti klubfoglalkozásaink sorozatát. Ezzel kiszélesítettük a már több, mint tíz éve rendszeresen tartott fórumaink kínálatát.
 • Közéleti klubunk keretében fórumsorozatot indítottunk az ún. „gyűlöletbeszéd” problémáját kitárgyalandó.
 • Februárban a Köztemető 298-as parcella emléktáblája ügyében a Nemzeti Kegyeleti Bizottsághoz fordultunk a vitatható nevek vonatkozásában. A XII. kerületi Apor Vilmos téri Turul emlékhely hősei kutathatósága ügyében pedig a kerületi polgármesterhez.
 • Megbeszéléseket kezdeményeztünk a hozzánk közelálló szellemiséget valló civil szervezetekkel, a további együttműködés elmélyítése céljából, a vitás kérdések kitárgyalása érdekében.
 • A Raoul Wallenberg Alapítvány felújította és rendezte az elhanyagolt Szentgál-i zsidó temetőt.
 • Együttműködésben a Holokauszt Dokumentációs Központtal, és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal középiskolai diákok számára pályázatot írtunk ki Wallenberg magyarországi tevékenységének feldolgozására. Ehhez háttéranyagként az egyesület támogatásával készült Raoul Wallenbergről szóló bibliográfia szolgált.
 • A Wallenberg Füzetek sorozatában megjelentettük a kitűnő osztrák író, Ernst Pickler: Végjáték a Lubjankában című drámájának német-magyar, kétnyelvű változatát.
 • Április 7-én részt vettünk a Hollán Ernő utcában lezajlott antifasiszta demonstráción.
 • Kellő távolságtartással, de alapszabályunk szellemében, részt vettünk mind a Demokratikus Charta, mind a Tarka Magyar rendezvényeken.
 • A Nemzetközi Wallenberg Alapítvány felkérésére közreműködtünk abban, hogy Zwack Péter vállalkozóval a holokauszt időszakát felidéző mélyinterjú elkészüljön.
 • Kate és Nikolas Wacz-tól egy TV és DVD vásárlására kapott az egyesület támogatást.
 • A svéd nagykövet kezdeményezéséhez egyesületünk is kapcsolódott, hogy Budapesten márványtábla örökítse meg Valdemar Langlet emlékét, aki a vészkorszak idején részt vett az üldözöttek mentésében. A Svéd Vöröskereszt magyarországi vezetőjeként Raoul Wallenberg munkatársa volt.
 • Együttműködésben a Nemzetközi Raoul Wallenberg Alapítvánnyal, a Wesley János Főiskolán tartott rendezvényen átadtuk Reszeli Karolinának az embermentő díjat.

 

2009

 • Február 16-án nyilatkozatot tettünk közzé a nyugtalanító közbiztonsági kérdések és azok médiában történő egyoldalú bemutatása kapcsán.
 • Április 21-én a Magyar Gárda – állítólag egy kizárt vezetője – szervezett egyenruhás erődemonstrációt a budai Várban, mely ellen a sajtó nyilvánosságát kihasználva tiltakoztunk. Szorgalmaztuk, hogy minden mértékadó antirasszista politikai tényező fogjon össze ellenük.
 • Július 15-én a „Meleg Méltóság Menete” rendezvény ellen szélsőjobboldali aktivisták által elkövetett agresszív támadás kapcsán fogalmaztuk meg tiltakozó nyilatkozatunkat.
 • Megkereste egyesületünket és alapítványunkat Szita Szabolcs professzor azzal, hogy a holokauszt oktatását támogató segédanyagot szeretne munkatársaival összeállítani. Kezdeményezését fontosnak tartottuk, támogattuk, és abban is segítségére voltunk, hogy programja megvalósítását előmozdító további pályázati forrásokhoz jusson.
 • Augusztus 14-én „Intézményi és jogi automatizmusokkal a neonácik tevékenysége ellen” címmel mozgalmat kezdeményeztünk a szélsőjobboldal térnyerését megakadályozandó. Az Országgyűlés elnökéhez és összes képviselőjéhez fordultunk javaslatunkkal, hogy alakítson ki intézményi és jogi automatizmusokat, megteremtve a hatékony fellépés eszközeit.
 • Szeptember 10-én a parlament valamennyi országgyűlési képviselőjéhez fordultunk. Arra kértük őket, hogy legalább országgyűlési határozatban foglaljanak állást az elszaporodó rasszista, antiszemita, indulatkeltő jelenségekkel szemben.
 • Október 9-én hasonló tartalmú felhívással fordultunk a magyarországi egyházak vezetőihez, és megkerestünk sok emberi jogi és kisebbségvédő civil szervezetet is, hogy a maguk módján támogassák kezdeményezésünket.
 • Decemberig hét egyházi vezetőtől (Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, Váci Egyházmegye püspöke, Veszprémi Érsekség, Pannonhalmi főapát, Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Egri Főegyházmegye püspöke, Hit Gyülekezete részéről) kaptunk támogató, egyetértő jellegű válaszlevelet. A politikusok részéről hat országgyűlési képviselőtől (négy MSZP-s, két MDF-es politikustól) kaptunk választ. Mindannyian fontosnak tartották kiemelni, hogy a rasszista, gyűlölködő politikusi hangvételt elfogadhatatlannak tartják, igyekeznek tenni ellene.

 

2010

 • A tavasz folyamán elindítottuk a kisebbségi és emberi-jogi tematikával meghirdetett Filmklubunkat. A vitákkal egybekötött vetítéseinket eredetileg egyetemisták számára hirdettük meg, látogatói köre időközben egyéb érdeklődőkkel kiszélesedett.
 • Egyesületünk – a Wallenberg családdal előre egyeztetett módon – Wallenberg-díjat alapított, felváltva a korábbi Csalog Zsolt Díjunkat. Január 17-én adtuk át az első kitüntetéseket. A rendezvényen Kállai Ernő, a kisebbségi ombudsman tartott ünnepi beszédet. Természetesen – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is megtartottuk a januári 17-ei megemlékezésünket a Wallenberg utcai emléktáblánál.
 • Február folyamán, tekintettel a közelgő országgyűlési választások várhatóan feszült légkörére, egy toleránsabb közhangulat megteremtését célzó mozgalmat alapítottunk „Mozgalom a társadalmi békéért” címmel. A sajtóban és közösségi hálón, az IWIW klubunkon keresztül tettük közzé anyagainkat, melyhez csatlakozókat vártunk. Annak ellenére, hogy a mozgalom jelentős tömeget nem mozgósított emblémánk és sajtóanyagaink ismertté váltak.
 • Wallenberg emléktáblát helyeztünk el a Brit Nagykövetség falán. Elkészítését anyagilag részben Lady Solti, részben a Svédországban élő Kate és Nicolas Wacz támogatta.
 • Június 8-án jelentős megtiszteltetés érte egyesületünket. Sebes József alapító tagtársunkat, – 2010-ben soros elnökünket – a svéd király az Északi Sarkcsillag I. osztályú lovagrendjével tüntette ki, Raoul Wallenberg magyarországi tevékenységének megismertetésében végzett munkájáért.
 • Pályázatot írtunk ki amatőr és profi képzőművészek számára „Foglalj állást! Reflektálj! Provokálj!” címmel. Aktuálisan fontos társadalmi, kisebbségi és emberi jogi problémák vizuális megfogalmazását vártuk. A pályázat igen jól sikerült. A sok és színvonalas alkotás közül a zsűri 28-at választott ki. A kiállítást egyesületünk helyiségeiben rendeztük meg, és jelentős sajtóérdeklődés mellett novemberben nyílt meg.
 • Novemberben rendeztük meg az első „Régen volt? Hol is volt?” című, középiskolás csapatok számára hirdetett történelmi vetélkedőt. A szervezésben szakmai partnerünk a Holokauszt Dokumentációs Központ, a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Raoul Wallenberg Gimnázium volt. Olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy tapasztalatait összegezve azóta is minden évben megrendezzük.

 

2011

 • Elterjedt a hír, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kampuszának kialakítása a Ludovika épületekben fenyegeti az ott működő Raoul Wallenberg Gimnázium létét. Egyesületünk, már névadója miatt is, fontosnak tartotta, hogy az iskola neve és jellege – akár más telephelyen – megmaradjon. Ennek érdekében kerestük meg levelünkkel a főpolgármestert.
 • Támogatásunkkal megjelent Szita Szabolcs, Langfelder Vilmos életét és embermentő tevékenyégét bemutató tanulmánya. Langfelder Vilmos a vészkorszak idején Raoul Wallenberg közvetlen munkatársa, a Szovjetunióba hurcolása után sorstársa volt. Minden vele kapcsolatos új ismeret a Wallenberg rejtély megfejtését is segíti. Professzor úr a kutatómunkát egyesületünk és alapítványunk támogatásával végezte.
 • Október 3-án Székesfehérváron, a Fejér Megyei Civil Szervezetek Házában mutattuk be Wallenberg vándorkiállításunkat. Ez azért érdekes, mert innentől kezdve több olyan bemutatást is szerveztünk, amelybe helyi fiatalokat – egyetemistákat, középiskolásokat, néhány esetben általános iskolás diákokat is – vontunk be. Szakmai felkészítésük után ők tartottak tárlatvezetést, elsősorban a korosztályukból való látogatók számára.
 • Kezdeményezésünkre a kormány a 2012-es évet Raoul Wallenberg Emlékévvé nyilvánította.
 • Novemberben ismét megrendeztük a „Régen volt? Hol is volt?” című történelmi vetélkedőnket, melynek finanszírozásába a Budapest Bank kapcsolódott be. A győztesek a 2012-es Wallenberg-év megnyitásán, ünnepélyes keretek között vehették át a díjakat.
 • Decemberben egyesületünk megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyházzal, és az ELTE Társadalomtudományi Karral, hogy közösen idegenvezető képzést szervezünk, a holokauszt és az embermentés emlékhelyeinek bemutatása érdekében.

 

2012

 • Január 17. A Raoul Wallenberg Emlékév magyarországi programjaink hivatalos megnyitójára a Magyar Nemzeti Múzeumban került sor. A 2012. évi Wallenberg-díjak átadására került sor. Itt adtuk át a „Régen volt? Hol is volt?” című vetélkedő díjait. Megnyílt a Wallenberg életét és munkásságát méltató svéd fotókiállítás.
 • Januárban hirdettük meg a 2012. évi városismereti vetélkedőnket. A korábbitól eltérően már országos, és háromfordulós, tehát komolyabb megmérettetést jelentő versenyt hirdettünk meg. Ezt a Külügyminisztériumtól elnyert pályázati támogatás tette lehetővé. 116 csapat jelentkezett a vetélkedőre. Selejtező után 40 jutott az elődöntőbe, amelyre az ország több nagyvárosában került sor: Székesfehérváron, Győrben, Szegeden, Miskolcon és Budapesten. Innen csak a legjobbak jutottak be az április 29-ei budapesti döntőbe, melyet a Raoul Wallenberg Gimnáziumban tartottunk.
 • A Wallenberg életét és embermentő munkásságát bemutató vándorkiállításunkat márciusban a Baracskai Börtönben is bemutattuk. Kiállításunk az elítéltek számára sajátos lelki élményt kínált. Erről számolt be a baracskai bemutatást kérő börtönlelkész, Szénási Jonatán Sándor. Az év során további helyekre is elvittük az anyagot (ELTE Társadalomtudományi Kar, Sopron, Baja, Ercsi, Szolnok, Bp. XI., Székesfehérvár).
 • Április 15-én került sor az Élet Menetére Budapesten a Salkaházi Sára rakparttól a Wallenberg rakpartig. Az óriási tömeget mozgósító rendezvényen megemlékeztünk a holokauszt áldozatairól. A rendezvény (melyet már tíz éve megtartanak) különlegessége, hogy összekapcsolódott a Wallenberg évforduló rendezvényeivel.
 • Májusban a Magyar Posta, júniusban a Svéd Posta bocsátott ki Raoul Wallenberg emlékbélyeget.
 • Május 15-én tudományos konferenciát tartottak – a Holokauszt Dokumentációs Központ szervezésében – „Lehet nemet mondani?” címmel. Hetven éve, 1942. május 15-én a szlovák parlamentben egyedüli képviselőként gróf Eszterházy János nemet mondott a zsidók deportálására. A konferencián számtalan lengyel, szlovák, német embermentő-sorsot ismertünk meg.
 • Konferencia a demokráciáról és az emberi jogokról – az évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciasorozat, melyet a Demokratikus Átalakulásért Intézet, a Külügyminisztérium és a Tom Lantos Intézet szervez. Aktualitását 2012-ben a Wallenberg-év adta, így a programban jelentős helyet kapott Wallenberg tevékenysége és sorsa. Egyik szekcióját egyesületünk szervezte.
 • Júliusban levélben fordultunk Martonyi János külügyminiszterhez. A demokráciáról és az emberi jogokról szóló konferencián derült ki, hogy Magyarország nem írta még alá az ENSZ Erőszakos Eltűnésekkel Foglalkozó Bizottsága 2001. évi nyilatkozatát. Ennek megtételét kezdeményeztük, mert ennek értelmében válunk ezen bizottság tagjává. A külügyminiszter kezdeményezésünkre pozitívan reagált.
 • Augusztus 4-én, Raoul Wallenberg születésnapján a Holokauszt Dokumentációs Központban kitüntetések átadására került sor a magyar Világ Népeinek Igaza Találkozó keretében.
 • Szeptember 9-én a Dohány utcai zsinagógában a Wallenberg-év keretében emlékkoncertre került sor, az Élet Menete Alapítvány rendezésében. A bevétellel egyesületünket támogatták, amit a következő évi középiskolai vetélkedő lebonyolítására fordítottunk.
 • Októberben az egyesület soros elnöke részt vett a stockholmi Wallenberg-konferencián. Ülésezett a Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság.
 • November 6-án elnökségünk arról döntött, hogy jelentősebb anyagi erőforrás hiányában, jelképes tízezer forintos összeggel járul hozzá, hogy gróf Eszterházy János emlékét Szlovákiában emléktábla örökítse meg.
 • Decemberben részt vettünk a John Wesley Főiskola konferenciáján ahol a soros elnök leleplezte Raoul Wallenberg új emléktábláját.

 

2013

 • Januárban a Nemzetközi Wallenberg Alapítvány felvette az Üllői út 2-4. I. emeletén létesítendő Emlékház létrehozásának lehetőségét, amit megfelelő garanciális feltételek mellett megvásárolnának és átalakítanának. (Ennek lehetőségeit többször tárgyalta az elnökség)
 • A Józsefvárosi pályaudvar falán a Nemzetközi Wallenberg Alapítvány segítségével elhelyezett Wallenberg táblát ellopták, ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk.
 • Egy tagtársunk megkeresése alapján Jányi Gusztávot rehabilitálni készülnek ezért az erre rákérdező levelet részletesen megtárgyaltuk.
 • Január 17-én HDK-ban átadásra kerültek a vetélkedő díjak, amit az EEM miniszter, a svéd integrációs miniszter és a svéd nagykövet adott át.
 • Egyeztetésre kerültek az új középiskolás vetélkedő feltételei.
 • Az egyesület több vezetője részt vett a Baráti Kör a Holokauszt Emlékőrzéséért Egyesület évadnyitó ülésén.
 • Február 26-án elhunyt Forgács Gábor tiszteletbeli elnökségi tagunk, Wallenberg közvetlen munkatársa.
 • Április 8-án tiltakoztunk az Élet Menetét megzavarni akaró motoros felvonulás ellen.
 • Április 28-án súlyosan bántalmazták az egyesületünk soros elnökét, miután szót emelt az FTC mérkőzésen az antiszemita beszéd ellen.
 • Június 4-én soros elnök váltás történt a Közgyűlésen és több új elnökségi és számvizsgáló bizottsági tag került megválasztásra.
 • Júliusban egyeztetésre került az egyesület részvétele a Pozsonyi Pikniken.
 • Bakonykúti kihelyezett ülésen az augusztus 4-ei HDK-val közös megemlékezés, a piknik és az egyesület stratégiai kérdései kerültek egyeztetésre.
 • Augusztus 4-én megemlékezett az egyesület a Szent István parki emlékműnél és ismét közleményt adtunk ki a pályákon tapasztalható antiszemitizmus ellen.
 • Az augusztus 29-ei kihelyezett elnökségi ülésen egyeztetésre került egy stratégiai koncepcionális anyag és egy a 25 év lényeges kérdéseit tárgyaló összeállítás.
 • Augusztus 31-én több helyszínen igen széleskörű és sikeres Pozsonyi Pikniken vettünk részt.
 • Szeptember 3-án tiltakoztunk az erősödő Horthy kultusz ellen.
 • Budapesten, majd Bruxelles-ben egyesületünk átvette az Európai Polgár Díjat, amit 25 éves tevékenységéért ítéltek meg.
 • November 5-én ismét tiltakoztunk a Szabadság téri Horthy mellszobornak a református templom bejáratánál történő elhelyezése ellen.
 • November 11-én az egyesület korábbi elnöke (Orosz Ferenc) „Esélyegyenlőségért” díjat kapott 25 éves egyesületi munkája elismeréseként.

2014

 • Rekord számú – 50 főre – ajánlat érkezett a Wallenberg-díjra és összesen 6 fő és egy szervezet kapott díjat. A díjak átadására a HDK-ban került sor.
 • A Régen volt? Hol is volt? vetélkedő tervezése megindult. A döntő lebonyolítását a Külgazdasági és Külügyminisztérium székházának nagytermében terveztük.
 • Kormányrendelet született a Szabadság téri szobor állítására és a terv ismeretében tiltakozásra készültünk. Részt vettünk a kerületi önkormányzat ülésén is. A kerületi Polgármesterhez (Rogán Antalhoz) fordultunk és sajtóközleményt is adtunk ki.
 • Egyeztetést kezdtünk az Üllői út 2-4. számú házban a Nemzetközi Wallenberg Alapítvány támogatásával emlékhelyvásárlás előkészítésére.
 • A Civil Támogatáskezelő Szervezet korábbi támogatásait ellenőrizte nálunk a helyszínen és mindent rendben talált.
 • Az egyesületünk egyhangúlag elfogadta – Hosszú Gyula történész javaslatát -, hogy az épülőfélben levő Német megszállási emlékmű közelében lévő parkban csendes megemlékezésben közreműködünk május 15. és július 9. között.
 • Bizalmi szavazást tartottunk a HDK változó vezetésével kapcsolatban a korábbi szoros együttműködésről, amit 6:4 arányban elvetettünk.
 • A Régen volt? Hol is volt? vetélkedőt három fordulóban bonyolítottuk le: az összesen 134 regisztrált csapat február 13-án 50 kérdésből álló feladatsort kapott 24 órás internetes megoldásra. A második fordulóba bejutott 72 csapat középdöntői 9 városban zajlottak és azokon végül is 68 csapat vett részt. Mindenhonnan az első két csapat jutott a döntőbe. A KKM-ben tartott döntő délelőtti versenyeiből a 18 csapat közül 10 jutott tovább és a délutáni versenyen alakultak ki a végleges helyezések.
 • A fenti vetélkedő első helyezettje Svédországba, a 2. és 3. csapat az Élet Menetével Auschwitz-Birkenauba utazott, és egy csapat a Sant’Egidio Közösséggel a Krakkóban tartott Nemzetközi Ifjúsági Találkozón vett részt.

2015

 • Egyesületünk az oktatási programja keretében – Rónai Tamás előterjesztésében – megtárgyalta a nemzeti emlékezet formáit és narratíváit. A tervezett egyetemi oktatásunk eszme-társadalom és politika történeti tematikákat ölelt fel és a Miskolci Egyetemen kezdtük.
 • A tárgy évi közgyűlés megválasztotta az elnökség tagjait – új tag Glebov Melinda – és megköszönte a visszavonulást jelző Sipos András munkáját, aki tagként is vállalt feladatokat. Négy ügyvivő is megválasztásra került.
 • Részt vettünk az IHRA (Nemzetközi Holokauszt Szövetség) budapesti egyeztetésén és a svéd nagykövet fogadásán is, ahol aktuális kérdések kerülhettek egyeztetésre. Egyesületünk fontosnak tartotta a multilaterális pályáztatást, a több országgal való együtt gondolkodást!
 • Az elnökség felhatalmazása alapján Sebes József beszélgetésen vett részt a Hatos Csatornán, a plakátokkal generált gyűlöletkeltés és a halálbüntetés körüli viták voltak
 • Az elnökség Alternatív Nobel-díj adására tett javaslatot Günter Demnig tevékenysége elismeréseként, de nem került elfogadásra.
 • Az állandó kiállításunk anyagát Portugáliába kiküldtük a Nagykövet asszony kérésére, ahol több helyen is bemutatásra került.
 • Nyílt levélben és megemlékezésen is felléptünk a Hóman Bálint szobor állítása ellen.
 • Beindítottuk az egyesületi ügyeleti rendszert hétfő és csütörtöki napokon.
 • Az egyesület irodájában fogadtuk Günter Demniget – a botlató kövek atyját, aki tájékoztatott minket további céljairól.
 • A HDK vezetése ismét változott és visszatértek a Humánum napi rendezvények a magyar Világ Igazaival.
 • Az egyesületi vezetésváltás kapcsán kiderült nagy likviditási hiány rendezésére, intézkedéscsomagot fogadott el az elnökség. (Segített a tagság, a MAZSIHISZ, Kate és Nicolas Wacz és újabb pályázatok is.)
 • Önálló asztallal vettünk részt a Pozsonyi Pikniken.
 • A Wallenberg-díj támogatását Balog Zoltán az EMMI részéről vállalta és személyes delegáltat is küldött a bíráló bizottságba. (Aki ma is kiváló szakértő)
 • A HDK által elbocsájtott Pécsi Tibort felkértük a középiskolai vetélkedőnk előkészítő bizottságába.
 • Kísérletet tettünk az egyesületi tájékoztató újraindítására, de sikertelenül.
 • Együttműködési megállapodási tervezetet küldtünk a Nemzetközi Wallenberg Alapítványnak.
 • Az egyesület elnöksége – Hárs Gábor előterjesztésében, egyesületünk alapszabályával összhangban – alapos írásos és szóbeli egyeztetést tartott a migráció és menekültügy ismét aktuális kérdéseiről, amit nyomasztóvá tett a kormány által is generált gyűlöletkampány. Az a döntés született, hogy nem nézzük a taccsvonalról a helyzetet és hasonlóan az eddigi nyilatkozatunkhoz fellépünk a káros jelenségek ellen.
 • Gur David és neje meglátogatta egyesületünket az „Együtt az ár ellen” a cionista ellenállás 431 tagjának tevékenységét bemutató alapos könyve kapcsán. Megállapodtunk, hogy az egyesület segít a hatalmas könyv terjesztésében és több példányt vásároltunk is.
 • Megkerestük a budapesti Szlovák Nagykövetet, hogy közösen emlékezzünk meg és állítsunk táblát Alfred Wetzel és Rudolf Vrba emlékének, amit kedvezően fogadtak, de sajnos a kezdeményezések elmaradtak.
 • Külön és érdemi egyeztetéseket tartottunk Izrael Állam, Spanyolország és Vatikán Budapestre akkreditált nagyköveteivel is.
 • Részt vettünk a Verolino Római Katolikus Általános Iskola 5 éves emlékkonferenciáján, ahol kerestük a további együttműködés lehetőségeit is.
 • A tárgy évi Wallenberg-díjra az egyesület a visszavonulását bejelentő Sipos Andrást jelölte a bíráló bizottság felé.
 • A Régen volt vetélkedő lebonyolítását segítő, megyék szerinti feladatmegosztást készítettünk az elnökség tagjai között az előkészítés és lebonyolítás javítása céljából.
 • A Miskolci Egyetemen – Rónai Tamás irányításával – nagy érdeklődés mellett folyt az egyetemi képzésünk az előítéletek természetéről. (A képzésben részt vettek: Rónai Tamás mellett Horváth-Lindberg Judit, Sipos András, Gonda Zsolt, Dr. Sebes József, valamint Csepeli György, Szepesi Péter, Pankucsi Márta)
 • Kijelöltük a Tiszaburai Önkormányzatot meglátogató egyesületi delegáció tagjait
 • Egyeztetést tartottunk a Pápai Nuncius úrral az Angelo Rotta emléktábla ügyében
 • Napirendre vettük a Forgács Gábor emléktábla állításának megvalósítását is. (Döbbenetes, hogy a lakók ezt nem támogatták!!)

2016

 • Prioritásként kezeltük az országos középiskolai vetélkedőt, ahová 58 csapat jelentkezett és a döntőben az első öt helyen végzett csapat között 3 határon túli magyar csapat volt. A tartalmi munka javítására Szervező Bizottságot hoztunk létre, amelynek vezetésével Hárs Gábort bíztuk meg. Tagjai: Gábor Veronika, Gavallérné Kancsal Ágnes és Sipos András.
 • A HDK Wallenberg termében szakmai, módszertani egyeztetést tartottunk a vetélkedőre felkészítő tanárokkal, amelyen Gábor Vera, Hárs Gábor, Sipos András, Kardos Tamásné és Dr. Sebes József vett részt.
 • A Wallenberg-díjakat nagy nyilvánosság előtt az EMMI támogatásával adtuk át, arra érdemes polgároknak.
 • Miskolci képzésünk folytatódott Rónai Tamás vezetésével és új emberként Glebov Melinda is bekapcsolódott.
 • Állandó megemlékezéseinken továbbra is a közélet és a diplomáciai képviseletek jeles szereplői emlékeztek: július 19-én az amerikai, január 17-én a svéd nagykövet és augusztus 4-én a HDK igazgatója tartott beszédet.
 • Az embermentők bemutatása projektünk keretében a Nagy Zsinagóga kertjében és számos embermentő helyen terveztünk még tábla állítását és Sztehlo Gábor emlékkonferencia rendezését is terveztük.
 • A HDK-ban nemzetközi szervezéssel és részvétellel fórumon vettünk részt / 3-an az elnökségből / a Wallenberg kutatások és személyi sorsának alakulása témakörben.
 • Új projektként Ember Mária-díjat alapítottunk – a család egyetértésével – és igen sok pályázat értékelése után egy megosztott díjat (Simonyi Andrea és Bánki Miklós) és egy egyéni díjat (Csillag Ádám) javasolt a bíráló bizottság és fogadott el az elnökség. / A bíráló bizottság titkára. Kardos Tamásné dr. tagjai: Vajda Júlia, Bálint András, Szilágyi Ákos, Sipos András, Sebes József /
 • A holokauszt emléknapon a Deák téri Evangélikus Gimnázium 210 diákjának 14 csoportban nyolc idegenvezetővel „Igaz emberek sétát” szerveztünk teljes sikerrel. / Az egyesület részéről: Glebov Melinda, Domokos Júlia, Huff Endre Béla és Deák Gábor vettek részt /
 • Egész napos programmal fogadtuk az Ambédkár Gimnázium két vetélkedő csapatát, ami sok élményt adott.
 • Kiemelt kérdésként kezeltük a kettészakadt társadalom egyre súlyosbodó jelenségeit, az oktatási szegregációt, és a hátrányos helyzetek bemutatását, kezelésének lehetőségeit.
 • Szerepeltünk a Mária Rádióban és felmerült az együttműködés lehetősége is.
 • Számos nyilatkozatot, tiltakozást és kezdeményezést tettünk.

2017

 • Az átnevezett középiskolai vetélkedőnk „Wallenberg nyomán” szervezési és tartalmi módszertani kérdéseit megvitatva megállapítottuk, hogy a regisztrálók száma 50 körüli számban stabilizálódik. A vetélkedő lebonyolítása zökkenőmentesen öt városi elődöntővel és budapesti döntővel megvalósult.
 • A Wallenberg-díjak átadása a Goldmark teremben történt az izraeli és svéd nagykövet közreműködésével. Már tényként fogalmazódott meg a díjazottok emlékkötetének mielőbbi elkészítése.
 • A tárgy évi Ember Mária-díjazottak nagy érdeklődést keltettek és Braham professzor nyilatkozata fontos mérföldkő a díj történetében.
 • A nappali egyetemi képzésünket, miután Miskolc szünetet kért a Pécsi Egyetemen folytattuk. Feltételként szabtuk, hogy 10 fő alatt nem indítunk képzést. A tematika kis átdolgozással változatlan és az oktatók is.
 • A Wallenberg emléknapok megrendezésénél január 17-én a svéd nagykövet és a helyi országgyűlési képviselő tartott megemlékező beszédet. Július 9-én a soros elnök, augusztus 4-én pedig a kanadai nagykövet asszony emlékezett. Ugyanitt Setét Jenő kiemelten szólt a roma holokausztról is. / Magyar Bori éneke frenetikus volt. /
 • A gyermekmentő projektünk keretében az OR-ZSE együttműködésével megszerveztük (Nemesnyik Judit koordinálásával) a Sztehlo konferenciát, aminek magas részvétele volt. A két gyermekmentő szekció emlékhelyeit felmértük.
 • Elkezdtük feldolgozni a Horthy-korszakot és kérdőívet is készítettünk Horthy szerepéről és tevékenységéről, amit nyilvános helyeken, a Pozsonyi Pikniken is kitölteni kértünk és ezek alapján szerveztük a tervezett tudós vitát.
 • Több hónapos levelezés után megegyeztünk a MAZSIHISZ vezetésével, hogy méltó módon megemlékezünk Nina és Valdemar Langlet tevékenységéről és végre felkerült a nevük a nagy embermentők közé.
 • Új projektként felvettük az egyik Rákoskeresztúri zsidó temető pályázati úton való rendbetételét együttműködésben a BZSH-val.
 • Felvettük a kapcsolatot a Batthyány családdal és közös megemlékezést tervezünk Rohoncon.
 • Bűntető feljelentést tettünk egy nyilvános honlapon leírtak ismeretében, ahol tervszerű holokauszt relativizálás folyt. A feljelentést a Szentendrei Járási Ügyészség vizsgálja.
 • A tárgy évi Radnóti Miklós díjazásnál szervezeti díjat kapott a Raoul Wallenberg Egyesület.

2018

 • A Wallenberg-díjra ismét sok, 26 pályázat érkezett. A díjak átadása január 17-én 14 órakor kezdődött és a laudációk és viszontválaszok után 16 órakor zárult. A Goldmark termi rendezvény után a táblánál találkoztunk.
 • A Wallenberg táblánál a svéd nagykövet és Hiszékeny Dezső helyi országgyűlési képviselő beszélt. Növelte a hangulatot, hogy a svéd követség forralt bort és melegítő eszközöket is hozott, így a rendezvény után szabad diskurzus alakult ki.
 • A Wallenberg nyomán vetélkedő döntője jól sikerült és a tapasztalatok alapján Hárs Gábor értékelő és javaslatokat tartalmazó anyagot készített. Az új anyag alapján döntés született arról, hogy a bizottság átalakul: Gavallérné Kancsal Ágnes lesz a vezetője és ő delegál két tanárt még, tag lesz még Gábor Vera, Sipos András és a soros elnök is. Hárs Gábor levélben lemondott a vezetésről és a bizottsági tagságáról is, de munkákat még továbbra is vállalt. Döntés született az első két helyezett díjazásáról és a harmadik helyezett mikrobuszos 2 napos kirándulásáról.
 • Döntés született arról is, hogy a Wallenberg nyomán vetélkedőre készített 5 perces filmeket díjazás mellett külön is értékeljük.
 • Az elnökség Ember Mária-díjra a bizottság javaslata alapján Hardi Titusz és Randolph L. Braham díjazását támogatta és a Fuga nagytermében megtörtént a díjak átadása is.
 • A gyermekpályázat végleges koncepcióját Huff Endre Béla, Gábor Vera és Czinder Antal készítette elő.
 • A cserdi polgármester meglátogatásáról Derdák Tibor távolléte miatt döntés nem született.
 • A gyermekmentési projekt keretében a soros elnök négy hely táblával történő ellátására tett javaslatot: II. Bogár utca 29., I. Bérc u. 16., XII. Tamás u. 29., és II. Völgy utca 19. A helyszíni megtekintésre Kardos Tamásné is jelentkezett. Felmerült a svájci nagykövettel és a Nemzetközi Vöröskereszt vezetőjével történő egyeztetés szükségessége is.
 • A pécsi egyetemi hallgatói képzésre 9 fő jelentkezett, de 4 fő vett részt az érzékenyítésen, ami így kevés. Az előzőek mellett a képzést mind Miskolcon és Pécsett is meghirdettük.
 • Elfogadásra került – az elnök előterjesztésében – a Szalai Pál ösztöndíj kiírása, ami alapja lesz egy új Wallenberg Füzetnek is.
 • A Rákoskeresztúri temető projektet ismét egyeztetni kellett a BZSH-val és az Önkormányzattal is. Sajnos az első körben a projektünk támogatást nem kapott. A témára visszatérünk még.
 • A júliusi megemlékezéseket elnökségi szinten gépkocsikkal, valamennyi emlékhely bejárásával oldottuk meg.
 • Az első Horthy kerekasztal tudósok egyeztetésével teltházas, sikeres program volt a Kossuth Klubban. Döntés született a vita folytatásáról, amelyet továbbra is a soros elnök koordinál.
 • A következő Wallenberg nyomán középiskolai vetélkedőre 46 csapat pályázott, ezért hat városban terveztünk elődöntőket.
 • Az Ember Mária-díj bíráló bizottságba a lemondott Bálint András helyett Székely Gábor kapott felkérést
 • Önálló napirendi pontokban tárgyaltuk meg a gyülekezési törvény vitatható módosításait és a CNN 7 országban végzett antiszemitizmus törvény tapasztalatait is. Mindkét témakörben nyilatkozatokat is tettünk.

2019

 • A Wallenberg nyomán vetélkedő döntőjébe 10 csapat jutott, mind a hat helyről 1-1 csapat és még a négy legnagyobb pontszámot elért csapat is. A foglalások a KKM-el egyeztetve megtörténtek. A tervezett programok megvalósultak, az első két helyezett díja svéd és lengyel utazás, a harmadik helyezett csapatot Szerbiába vittük 2 napra.
 • A vetélkedőn levetített filmeket külön is értékeltük. Huff Endre Béla, Nemesnyik Judit, Czinder Antal és Glebov Melinda vállalta a 46 film 10-re csökkentését és rangsorolását is. A filmek díjazásra kerültek. A filmszemlére az ERZSIT-ben került sor.
 • A Wallenberg-díjak átadása – 5 egyéni és egy szervezeti – a Goldmark teremben történt Heisler András, a svéd nagykövet és az EMMI helyettes államtitkára is köszöntötte a díjazottokat.
 • A Wallenberg tábla előtti megemlékezésen az Egyesült Királyság és a Svéd Királyság nagykövetei mondtak köszöntöt és az új Wallenberg-díjasok részéről dr. Tóth József polgármester. Szép megemlékezés volt.
 • A Székesfehérvári Wannsee-i konferencián a soros elnök is beszédet tartott.
 • A következő Horthy kerekasztalra január 29-én került sor nagy érdeklődés mellett. (Pók Attila mentorálása mellett Pritz Pál, Püski Levente, Szakály Sándor, Turbucz Dávid és Zeidler Miklós vettek részt) A jelenlévők kérésére készítjük a harmadik konferencia anyagát is.
 • Pécsen és Miskolcon ismét kiírásra kerültek az előadásaink.
 • Sajnos a gyermekmentő tábláinkra több kitérő és elutasító válasz érkezett a tulajdonosoktól. Egyedül a Lórántffy Zsuzsa utcaiak vállalták a táblát. A Sztehlo mentés központja, ma Szaúdi Nagykövetség, ők nem is válaszóltak a tábla elhelyezésére.
 • Márciusban megjelent a Wallenberg Füzetek VI. kötete „Embermentéstől a Wallenberg Bizottságig” Forgács András könyve. A bemutató a Csányi utcában volt magas részvétel mellett.
 • Átadásra kerültek az Ember Mária-díjak – L. Ritók Nóra és Gergely Anna részére – szép műsor keretében.
 • Az éves közgyűlés elfogadta az egyesület szakmai és pénzügyi munkáját.
 • A májusi elnökségi ülés döntött a 30 éves évforduló megünnepléséről, amely előkészítésére Gábor Veronika, Glebov Melinda és Nemesnyik Judit kapott felkérést javaslatok kidolgozására.
 • A harmadik Horthy konferencia május 17-én színvonalasan lezajlott.
 • Záróértékelése történt a lezajlott és a kiírás alatt álló Wallenberg nyomán vetélkedőnek, amelyen az előkészítő bizottság elnökének Gábor Verát kértük fel és tagok Gavallérné Kancsal Ágnes, Sipos András és Sebes József mellett a potenciális zsűrik elnökei lettek. A harmadik helyezett juttatását módosítani szükséges a magas ráfordítások miatt.
 • Az Ámbédkár Gimnázium – és a hasonló fenntartású intézmények – finanszírozási helyzetének javítására két tárca felé is írásban fordultunk és választ vártunk.
 • Gyermekmentő helyek emléktáblái vonatkozásában – a visszalépések miatt – a KKM-el tárgyaltunk a Bérc utca 12. számon esetleges emléktábla elhelyezéséről, mivel ez ma Külügyi Intézet és itt is volt mentés.
 • Egyeztetést folytattunk a Gábor Zita Alapítványnak az egyesületbe olvadásáról és annak megtörténte után Gábor Vera vezetésével munkabizottság alakult a létrehozandó Gábor Zita Nő, Áldozatvédelmi és Képzési Központ létrehozására.
 • Részt vettünk a Pozsonyi Pikniken szórólapokkal, könyvekkel, vetélkedőkkel és a legújabb köteteink dedikálásával.
 • Csongrád városban vállaltunk táblaállítást, aminek egyeztetését megkezdtük.
 • Paul Mahrer új könyvét két nyelven a Wallenberg Füzeteknél kívánta megjelentetni, amit szívesen vállaltunk.
 • Kardos Yvettel közösen adtunk tájékoztatást rohonci látogatásunkról, amely megerősítette szándékunkat a táblaállításra.
 • Felmerült egyebekben, hogy a következő tudós egyeztetést a Trianon és a zsidóság témakörben kezdeményezzük / Ezzel Pók Attila is egyetértene. /
 • Megkeresésre vállaltuk, hogy koordináljuk Hévey Gyula, a Nagymező utcai Avilai Szent Teréz templom plébánosa és két papjának emléktábla állítását. / Sok ezer zsidót mentettek meg keresztlevelekkel. /
 • Az új „Wallenberg nyomán” vetélkedő kiírásra 83 csapat jelentkezett, így kilenc városban tartottunk elődöntőt és kijelölésre kerültek a zsűrik elnökei és tagjai is.
 • A Wallenberg-díj kiírásra került; Kósa Judit eddigi titkár lemondott, más elfoglaltságai miatt és Forgácsné Dénes Katalin vállalta a feladatot.
 • A gyermekmentő táblák elindítása érdekében az első és második kerületi polgármesterekhez és a MZSIHISZ-hez fordultunk írásos megkereséssel.
 • Új képzést kezdtünk a Kodolányi Egyetem Budapesti Tagozatán.

2020

 • A Wallenberg nyomán vetélkedő elődöntői kilenc városban zajlottak. A döntő – a járvány miatt – többszöri változtatás után szeptemberben valósult meg, de a helyezésekért járó utazások megvalósultak. A fentiek miatt a következő évi vetélkedőt 2021 őszére írtuk ki, így egy év kiesett!
 • A vetélkedő filmjeinek külön értékelése megtörtént. Az értékelő bizottság vezetésére Kriza Borbálát kértük fel és tagok lettek: Hódos Mária, Huff Endre Béla, Czinder Antal és Nemesnyik Judit.
 • A Wallenberg-díjak kiosztásra kerültek és hat egyéni díj került átadásra. Sikeres és emlékezetes volt a rendezvény, valamint a sajtója is jó volt. (Az elnökség kiemelte Forgácsné Dénes Katalin nagy munkáját.)
 • Az Ember Mária-díjak bizottsági ajánlása és elnökségi elfogadása megtörtént; a tényleges átadásuk csak szeptember 10-én az ERZSIT nagytermében történt meg.
 • A csongrádi emléktáblát március 3-án a helyszínen felavattuk szép megemlékezés keretében.
 • Március 10-én az ERZSIT nagytermében bemutattuk a Wallenberg Füzetek VII. számát telt ház előtt és a svéd nagykövet is beszédet mondott.
 • A Kodolányi Egyetem Budapesti Tagozatán a képzésünk befejeződött és a jelentkező 31 hallgatóból 25 végzett záró dolgozattal. (Jegyzőkönyvben rögzített elnöki dicséretet adtunk Sipos Andrásnak a sikeres munkáért)
 • Az Avilai Szent Teréz Templom táblaállítása bürokratikus okok miatt csúszott.
 • Egyeztetést kezdtünk a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási területeinek képviselőivel a projektjeinkről. A vetélkedő döntőiben külön díjat fognak adni és több más programunk is érdeklődést keltett.
 • Az Unesco Nemzeti Bizottság vezetőivel egyeztetést tartottunk a Szenes Hanna emlékév teendőiről. (Az emlékév javaslatot a MAZSIKE és a Wallenberg Egyesület tette az Unesco központ felé)
 • Derdák Tibor javaslatát elfogadva OS nyilatkozatot adtunk ki a romákat is érintő beiskolázási nehézségek kapcsán.
 • Az elnökség május 5-én tárgyalta először Horváth-Lindberg Judit és Sipos András előterjesztésében a „Wallenberg Ház elképzelést”. Az elgondolást hasznosnak, jónak találta az elnökség – amely már 3 alkalommal kísérelt meg önálló emlékhely létrehozást -, de kérte konkretizálni forrás és szerkezet vonatkozásában és hogy mire kérnek felhatalmazást. Az elnökség június 2-án is napirendi pontként tárgyalta a Wallenberg Ház koncepció helyzetét. Az elnökség megerősítette, hogy várja a szakmai – pénzügyi anyagot és kérte munkájuk folytatását. Az előterjesztő Horváth-Lindberg Judit jelezte, hogy nem kíván konkurenciaként fellépni az egyesülettel szemben, amit tudomásul vettünk. Az elnökség júliusi ülésén ismét megtárgyalta az elképzelést és együttműködési megállapodás tervezetet készített a munkabizottsággal, amit egyoldalúan aláírt és megküldte az előterjesztőknek. Az elnökség augusztus 4-ei ülésén ismét megtárgyalta a koncepció helyzetét – figyelembe véve a július 28-án megkapott új anyagot, amit a tervezet aláírása helyett kaptunk – és több pontban kifejtve kérte, hogy dolgozzák ki a többször kért formában, és írásban állapodjunk meg a pénzek mozgatásáról; ha ez megvan ismét napirendre tűzzük.
 • Szeptember elsejei közgyűlésünket – amely megválasztotta az új elnökséget -követően az első elnökségi ülésen részletes tájékoztatást adtunk arról, hogy a Miniszterelnökség civil ügyekben illetékes államtitkára hajlandó helyiséget biztosítani a tervezett célokra. Amikor ez elhangzott, Sipos András jelezte „..nem kíván ebben a kormányzattal együttműködni” és távozott az ülésről. A következő három hónapban több ezen az egyeztetésen alapuló kezdeményezést tettünk a célok közös kidolgozására, de választ nem kaptunk. Az persze szintén sajnálatos, hogy a kormányzat ingatlan és anyagi ajánlata a tényleges feladatra alkalmatlan volt!!
 • Felavattuk – a Hercegprímás közreműködésével – a Dr. Hévey Gyula és társainak emléktábláját nagy emlékező tömeg előtt. Szép megemlékezés volt! Bíboros úr jelezte, hogy táblát érdemelne a Rókus kápolna is hasonló cselekedetekért. A javaslatot megfogadtuk, de a mai napig jogi egyeztetés miatt késik a tábla felállítása.
 • A Wallenberg-díj tiszteletdíjának kormányzati támogatásáról – a mai napig -nem nyilatkozott a jogutód, így azóta tiszteletdíj nélkül írjuk ki.
 • November 5-én az UNESCO koordinálásával összeült a Szenes Hanna Emlékbizottság, amelynek vezetője Kirschner Péter lett és amely tagjaként az egyesület elnöke felvetette, hogy a tervezett emlékhelyen állítsák fel a gyermekmentések összevont emléktábláját is, amit a jelenlévők támogattak. A Bizottság többször nem ült össze és a költségvetését sem fogadták el. / Az írásban 3 éve elküldött javaslatra a II. kerületi polgármester a mai napig nem válaszolt. /

2021

 • Az elnökség Kósa Judit elfoglaltsága miatti elnökségi tagságáról való lemondásának elfogadása mellett, felkérte Nemesnyik Juditot a „Wallenberg nyomán” vetélkedő előkészítő bizottságába és a Gábor Zita Központ előkészítésében való részvételre.
 • A tárgy évi Wallenberg-díjak átadása és az azt követő megemlékezés sikeresen megvalósult. A megemlékezésen a Wallenberg utcai táblánál felváltva és külön beszélt a svéd nagykövet és az egyesület elnöke a járvány kötöttségei miatt.
 • Dobos Erzsébettel és a spanyol nagykövet asszonnyal egyeztetve közösen kiadtuk a Wallenberg Füzetek VIII. számaként Angel Sans Briz ügyvivő és az akkori spanyol nagykövetség embermentéseit bemutató könyvet.
 • A Gábor Zita Központ végleges profilja az oktatás és képzés legyen, ezt fogadta el az elnökség Gábor Veronika javaslatára és kikerülnek a nő és családvédelmi feladatok. Az új név Gábor Zita Emberijogi és Képzési Központ.
 • Megkerestük a Nemzetközi Wallenberg Alapítványt, hogy támogassa és csatlakozzon a hazai gyermekmentő helyek megjelöléséhez, hiszen az általuk kiemelt élet házai voltak ezek is. Az alapítvány kitérő választ adott.
 • Megindult a Szenes Hanna emlékév, de késtek a pénzügyi döntések.
 • Jó ütemben haladtak a pécsi és miskolci egyetemi képzéseink.
 • Döntés született arról, hogy Dr. Huff Endre Béla és Derdák Tibor előkészítésében – Nemesnyik Judit közreműködésével – javaslatot készítenek a romák élethelyzetének és körülményeinek felmérésére, kérdőívek alapján helyi kontaktok bevonásával.
 • A fentiekkel párhuzamosan Hódos Mária és Kardos Yvette javaslatot készít gyermekek véleményének megismerésére élethelyzetükről és terveikről. A javaslat a megkeresés módjára és a szükséges kontaktokra is kiterjed.
 • A Wallenberg díjak tiszteletdíja KIM támogatásának eldöntése késik. / Nincs válasz a levelünkre/
 • A gyermekek helyzetét felmérő munkában résztvevő és alkotó szakembereket – a szakértőként felkért Kriza Borbála javaslatát elfogadva – díjazni fogjuk. Az elfogadott javaslat a három helyezettnek 100-50-25 ezer Ft díjazást biztosít. A pályázatot a Gábor Zita Emberijogi és Képzési Központ biztosítja.
 • A Spanyol nagykövetségi mentések kötetünk véglegesítés alatt áll és a Szenes Hanna emlékévre Szalai Anna professzor asszonnyal megállapodtunk egy emlékkönyv készítésében szintén a Wallenberg Füzetek keretében. Kiemelt kérdésként kezeljük Wácz Katalin – legnagyobb támogatónk és tiszteletbeli tagunk – életét bemutató könyvet is, amelyet svédből lefordíttatunk és szintén megjelentetünk.
 • Pánya Noémi OR-ZSE hallgató gyakorlati idejét nálunk tölti és az elnökségi emlékeztetőket készíti elő.
 • A Svéd Wallenberg Akadémia és a Budapesti Svéd Nagykövetség „Ungt Kurage” (fiatal kurázsi) néven díjat írt ki 13-20 éves fiataloknak, akik tevékenységükkel erre rászolgálnak. Az elnökség elfogadta azt a javaslatot, hogy Gavallér Ágnessel közösen terjesztjük a pályázatot az általunk ismert iskoláknál.
 • Sajnálattal értesültünk arról – Sipos András és Horváthné Lindberg Judit leveléből – hogy 11 fővel új egyesületet hoznak létre a javasolt együttműködés helyett. Azt kértük, hogy Wallenberg nevét ne használják, de ha mégis, akkor ne kiemelt helyen, valamint a célok ne legyenek azonosak, mivel ők a Wallenberg-ház létrehozását javasolták. Egyiket sem akceptálták!
 • Megkezdtük a Wallenberg nyomán vetélkedő előkészítését az új időpontban.
 • A Wallenberg Füzetsorozatban mielőbb szeretnénk megjelentetni a 2010-2023 közötti díjazottakat, ezért megkezdtük a kötet előkészítését és a munkában Forgácsné Dénes Katalin mellett Orosz Ferenc és Dr. Sebes József vesz részt.
 • Egyetemi képzéseink folytatódnak: Miskolcon már folyamatban, Pécs és a Kodolányi egyeztetés alatt. Sipos András már nem vállalta a közös feladatot.
 • Az új elhelyezésünk – ami házként is funkcionált volna – egyeztetése még folyamatban van az illetékes államtitkárral.
 • Az OR-ZSE Ember Mária kurzust indított, amiben az egyesület részéről szerepet vállaltunk. Felmerült, hogy egyeztessünk Murányi Gáborral az Ember Mária hagyaték kezelőjével egy Ember Mária könyv kiadásáról a Wallenberg Füzetek között.
 • Június 14-én a Spanyol Nagykövetségen széles körben bemutatásra kerül a kötetünk Angel San Briz-ről.
 • Az általunk tervezett összevont emléktábla válasza sürgetés ellenére késik.
 • Az OR-ZSE hallgatói részére Ember Mária életéről és tevékenységéről nyilvános pályázatot írtunk ki közösen az egyetemmel.
 • Megállapodást kötöttünk a Szabadság téri csendes megemlékezőkkel, a deportálásokat bemutató filmek közös bérlésében
 • A Wallenberg Alapítvánnyal közösen Szalai Pál életét és tevékenységét feldolgozó és bemutató ösztöndíjas pályázatot írtunk ki, amelynek nyertes kézirata a Wallenberg Füzetekben publikálásra kerül.
 • Két év Ember Mária-díjainak átadása a Csányi utcában júniusban megtörtént. Szintén formabontó, hogy a Wallenberg-díjak júliusban a Csányi utcában kerültek átadásra.
 • A VIII. kerületi Önkormányzat megkeresésére és velük együtt Wallenberg emléktáblát tervezünk a kerület Üllői út 2-4. ház falán, ahol a mentőbizottság működött. A táblát november 4-én avatjuk.
 • Az általunk tervezett Wallenberg Emlékház előkészítésére az ígért 8-10 millió Ft helyett 3 milliót kaptunk, ami a – felajánlott helyen – a MAZSÖK székházban bérleti és közüzemi díjakra egy évre sem elég.
 • Augusztus 4-én széles körű nagykövetségi és állampolgári részvétel mellett emlékeztünk Wallenbergre. Szép volt.
 • Elfogadta az elnökség, hogy a Városmajor és Maros utcai nyilas öldöklésről fórumot szervezzünk. (Ez a Keresztény-Zsidó Társasággal közösen megtörtént)
 • Elfogadta az elnökség Hódos Mária javaslatait, a Rákospalotai Zsidó Temető emlékhellyé alakításának kezdeményezését és emléktábla állítási javaslatát is.
 • Szeptemberben napirendi pont keretében tekintettük át a Wallenberg nevét is viselő egyesület bejegyzése kapcsán felmerülő kérdéseket és két döntés született:
  • Nem kezdeményezünk semmilyen jogi eljárást, a névhasználat és a több hasonló, vagy azonos feladat okán sem. Úgy döntöttünk, hogy a Wallenberg nevét viselő és toleranciát hirdető egyesülettől méltatlan lenne ez és rossz lenne ennek a nyilvánossága is.
  • Miután a helyzetet értékelő és véleményünket is tartalmazó augusztus 25-i levelünkre semmilyen választ nem kaptunk és a gesztusként megküldött emlékeztető és éves tervük is kisérőlevél nélkül érkezett, nem teszünk mást, mint feladatainkra koncentrálunk és azokat próbáljuk a legjobban megoldani.
 • Jövőkép pályázatunk lezárult és 5 pályázat érkezett, amelyeket zsűri értékel. Sajnos az alsózsolcai felmérés még el sem kezdődött.
 • A vetélkedő filmjeinek értékelését az új zsűri megkezdte.
 • Egyesületi részvétellel a Görög Intézet táblát állított az Úri utca 15. szám alatt levő ház falára. Az avatáson a közélet több szereplője is részt vett.
 • Az egyetemi képzéseink Miskolcon megkezdődtek és Pécsett, valamint a Kodolányinál januárban kezdődnek.

2022

 • A Wallenberg nyomán vetélkedő elődöntői öt városban lesznek: Vác, Pécs, Veszprém, Debrecen, Kijelölésre kerültek a zsűrik elnökei és a segítő egyesületi tagok is.
 • Átadásra kerültek a tárgy évi Wallenberg-díjak a csodálatos Rumbach Zsinagógában.
 • Január 17-én méltó megemlékezést tartottunk – együttműködésben a Svéd Nagykövetséggel – szép emlékező beszédekkel.
 • Lezárult az OR-ZSE és egyesületünk közös Ember Mária pályázata, amelyre 3 pályázat érkezett. A felkért zsűri értékelte a pályázatokat.
 • Pécsen a képzés megkezdődött és Miskolcon most zárul.
 • A február 6-ára tervezet Horthy felvonulás ellen tiltakozást adtunk ki.
 • A „Wallenberg nyomán” vetélkedő döntője az Avilai Szent Teréz templom oktatási kabinetjében zajlott. Az első három helyezett díjazásai megvalósultak.
 • Megjelent a Wallenberg Füzetek X. száma – 100 éves a 311. Vörösmarty Cserkészcsapat. A könyvet a Frankel Leó Zsinagógában mutattuk be.
 • Átadásra kerültek a Csányi utcában az idei Ember Mária-díjak, színvonalas kulturális műsor keretében.
 • Elfogadta az elnökség – Hódos Mari előterjesztésében – az egykori rákoshegyi zsinagóga / ma baptista imaház / falára elhelyezendő emléktábla felállítását. Az elnök egyeztetni fog a kerület vezetésével és a MAZSIHISZ vezetésével a közös finanszírozás lehetőségeiről.
 • Az éves beszámoló közgyűlés egyben tisztségviselő választó is volt. Megválasztásra került az új elnökség és elnök is 4 évre. Az elnök Dr. Sebes József maradt.
 • Széleskőrű részvétel mellett színvonalas rendezvényen emlékeztünk Raoul Wallenbergre a Szent István parkban. Ismételten köszönettel tartozunk a kerület vezetésének folyamatos segítségéért. Mind a beszédek, mind a műsor méltó volt a rendezvényhez.
 • Megjelent a Wallenberg Füzetek XI. száma Az Auschwitz-jegyzőkönyv és Budapest 1944. Frank Baron könyve / Angolból fordíttattuk most magyarra / A könyvet a HDKE mellett az ELTE Idegennyelvű tanszékén is bemutattuk.
 • Sokadszor napirendre került a honlapunk megújítása. Glebov Melinda vállalta, hogy szakértőt keres a folyamat megindítására.
 • Megjelent a Wallenberg Füzetek XII. száma – Karsai László Szalai Pál politikai életrajza, amelynek teljes házas bemutatója a FUGA nagytermében volt.
 • Gábor Zita ötvenedik születésnapján megemlékezést tartottunk a HDKE kertjében az emlékfa környezetében. Sajnos az emlékkötet kiadása halasztódik.
 • Levélben köszöntöttük az új Köztársasági Elnök asszonyt és közreműködését kértük az összevont emléktábla elhelyezésében. Az általuk javasolt egyeztetés sikertelen lett.
 • Orosz Ferenc felhívta figyelmünket a dégi Festetics Emlékparkban fellelhető törvénysértő SS szimbólumok helyzetére. A tulajdonosnak írt tiltakozó levelünkre kedvező választ kaptunk, amely a megoldásra is kitért.
 • A Parlamentben egy szobában felállított Horthy mellszobor elfogadhatatlan, ezért tiltakoztunk is.
 • Az új kormányszerkezet okán a kulturális és oktatási feladatok több helyre is kerültek, így újra kell építeni a kapcsolatokat a „Wallenberg nyomán” pályázatok elküldésénél így közvetlen fordultunk a Klebelsberg Központhoz és a Centrumok Igazgatóságához, akik együttműködtek. A KKM kapcsolatunk korrekt és a kontakt kapcsolatunk folyamatosan segíti a munkánkat és értesíti a konzuli területeket a pályázatokról.
 • A Wallenberg-díjakat a jogutód KIM válasz hiányában tiszteletdíj nélkül írjuk ki.
 • Felmerült a Fővárosi Önkormányzat és egyesületünk írásban lefektetett együttműködése, amely egyeztetésére Orosz Ferenc és Dr. Sebes József kapott megbízást.
 • Az új informatikai szakértönk 75 ezer egyszeri és egy évig havi 10 ezer Ft munkadíjat kér. Reméljük lesz eredmény is.
 • A Wallenberg nyomán vetélkedőre 44 csapat jelentkezett, ezért négy városban terveztünk elődöntőt: Debrecen, Győr, Vác és Pécs. Kijelölésre kerültek az elnökök és a segítő egyesületi munkatársak is.
 • Az új egyesületi honlap fő kérdéseit az elnökség elfogadta Nagy Domonkos előterjesztésében.
 • A Fővárosi Önkormányzat elfogadta a velük előkészített keretmegállapodást, amely alapján éves megállapodások történhetnek.
 • Egyesületünk május 24-i közgyűlésének törvényszéki bejegyzése megtörtént, így a civil pályázatok befogadhatók.

2023

 • A „Wallenberg nyomán” vetélkedő elődöntői sikeresen lezajlottak és 12 csapat jutott a budapesti döntőbe, amely a Goldmark teremben kerül megrendezésre.
 • A Wallenberg-díjak átadására a Goldmark teremben került sor. Hat egyéni és egy szervezeti díjat adtak át.
 • A díjak átadását követő Wallenberg utcai megemlékezésen ismét jelentős számú akkreditált nagykövet és helyettes és sok helyi érdeklődő mellett, aktuális beszédek és jó zene mellett emlékeztünk.
 • A miskolci egyetemi képzés első negyedévben indul.
 • Egyesületi megkeresés alapján vállaltuk, hogy koordináljuk a Semsey Andor utcai zsidó önmentési tábla felállítását.
 • A Keresztény-Zsidó társasággal tartandó közös előadások javaslatát az egyesület elfogadta és az első előadást Karsai László tartotta Szálasi Ferenc zsidópolitikájáról.
 • A Dr. Ambédkár Iskola vezetői kéréssel fordultak az egyesülethez, hogy keressünk nekik támogatást a megnövekedett energiaköltségeikre. Írtunk a BM illetékes helyettes államtitkárának.
 • Sok javaslat érkezett Ember Mária-díjra és végül Szalai Anna és Dr. Csapody Tamás kapott díjat, amelyet a FUGA nagytermében adtunk át.
 • A Keresztény-Zsidó Társasággal következő fórumunk Heisler András Daráló című előadása lesz.
 • Megjelent a Wallenberg Füzetek XIII. kötete A Wallenberg díj története – Wallenberg díjasok 2010 – 2023.
 • A KZST-vel tartandó következő fórumunk Róbert Péter – Bátrak és leleményesek voltak címmel – a cionista ellenállásról szólt.
 • Összességében jól sikerült a „Wallenberg nyomán” budapesti döntője a Goldmark teremben. Fontos volt az udvar és zsinagóga bejárása is. Minden közreműködőnek köszönet.
 • A miskolci képzést új formában hárman közösen tartottuk Glebov Melinda, Huff Endre Béla és Dr. Sebes József, ami azért lehetett sikeres, mert jól kiegészítették egymást.
 • Az új, az OR-ZSE-vel közös abádszalóki projekten egyesületi részről 5-6 fő vesz részt.
 • Május 15-én kezdődött a Szabadság téri Holokauszt megemlékezések sora.
 • Június 8-án szép helyi megemlékezés keretében avattuk fel a XVII. kerületi táblát. Hódos Mari alapos szervezése és jó közreműködése hozta magával a sikert.
 • A vetélkedő kisfilmjeinek szemléjén 6 film került bemutatásra és díjazásra július 11-én, az ERZSIT-ben.
 • A svéd nagykövet mandátuma lejárt és a június 20-i nemzeti ünnepi fogadás búcsúzás is volt. Az egyesület elnöksége nagy létszámban volt jelen.
 • Kovács Gellért svéd-magyar történész a FUGA nagytermében nagy érdeklődés mellett tartott előadást a Svédországban megjelent könyvéről a C irodáról és kiemelten annak magyar vonzatairól is.
 • Az elnökség elfogadta, hogy Soós Géza életének és tevékenységének feldolgozására ösztöndíjas pályázatot írunk ki, ami alapja lesz egy új Wallenberg Füzetnek is.
 • Véglegesítésre került a Wallenberg születésnapi megemlékezés, amelyen az amerikai nagykövetség nem vállalt előadást. Eljött Szinetár Miklós és Szabó Gábor református lelkész is emlékezni. Nagyszerű két előadás volt.
 • Véglegesítésre került, hogy a vetélkedő harmadik helyezett csapatát Prágába visszük két napra.
 • Két tábla előkészítése is elfogadásra került: Hódos Mari koordinálásával Békésen és Glebov Melinda összefogásával Kunhegyesen készítünk elő táblákat
 • A honlap kialakítása és véglegesítése egyeztetésén új szakértő neve merült fel, mivel akadozik a megvalósítás. Az új szakértő ismét 200 ezer Ft-ba kerül, ezért elnökségi önkéntes felajánlás is felmerült Melinda tájékoztatásában. / Többen jelentkeztünk erre is/
 • Felmerült a Pozsonyi Pikniken való részvétel, de elvetésre került.
 • Elkészült a Wallenberg Füzetek XIV. kötete Lena Glaser Talán zsidó címmel, amely nem régen jelent meg Svédországban és most itt. Egy párhuzamos életrajz az írónő apja és Wácz Katalin életéről. Érdekes és fontos írás.
 • Az elnökség elfogadta azt az elnöki javaslatot, hogy munkabizottságot hozunk létre a XVI. és XVII. kerületi zsidó emlékek feltérképezésére és megemlékezések szervezésére, valamint táblák állítására is. (Goldberg Tamás és Hódos Mari a két motor, de a bizottságba belépett Répás Péter MAZSIHISZ igazgató is)
 • Orosz Ferenccel egyeztetést tartottunk Petrovics László tagtársunkkal, akivel egyeztettük a felvetéseit és kéréseit, valamint kiegészítéseket várunk a továbblépéshez.
 • Nemesnyik Judit fontos előadást tartott kiszolgáltatott és beteg élethelyzetekről, amit írásban hasznosítani is tudnánk. Ezt kértük, de nem valósult meg.
 • A Wallenberg Füzetek XIV. kötetének bemutatását a XV. kötet közeli megjelenésével együtt tervezzük mindkét kötet svéd érdekeltsége okán.
 • A XVI.-XVII. kerületi munkabizottság alapító ülését Kardos Yvették lakásán szerveztük, ahol megbeszéltük a közös feladatok lényegét.
 • Az egyesületi honlap megbeszélt formáját készíti az új vállalkozó.
 • A Soós Géza ösztöndíjas pályázatot Kovács Gellért nyerte, igy ő készíti a kéziratot.
 • Keressük a független megoldást a Wallenberg díj tiszteletdíjánál és az elnökség állást foglalt abban, hogy csak pártoktól független támogatót fogad el.
 • Deák Gábor telefonon bekapcsolódott az egyeztetésbe és jelezte, hogy Sztehlo Gábor tevékenységét más aspektusból is bemutató könyv jelent meg, amit most olvas. Jelezte azt is, hogy a másik egyesület Sztehlo kezdeményezései részben keresztezik elképzeléseinket, amit több éve készítünk elő. A tájékoztatást tudomásul vettük és úgy gondoljuk, hogy egy előzetes jelzés jó lett volna.
 • A novemberi elnökségi ülésen felmerült egyebekben Orosz Feri levele a Sipos András vezette egyesülettel való együttműködés kérdésében. Hosszas és több irányú megközelítés után szimpátiaszavazáson – egyhangú szavazással – az a döntés született, hogy minden rendezvényre elmegyünk, ami fontos az egyesületünknek és meghívást kapunk, de nem értünk egyet szervezetszerű együttműködéssel. Az egyesületünk eddig sem kezdeményezett semmilyen vitát a vitatható egyesületszervezésről, bár egyik kérésünket sem akceptálták a létrehozás során. (Egyesületi név és feladat elhatárolás.)
 • A Wallenberg nyomán vetélkedőre 60 csapat pályázott ezért minimum 5 városban gondolkodunk. Meglepő, hogy ebből 17 határon túli magyar csapat!
 • A XIV. Semsey Andor utcai táblát széleskörű támogatással felavattuk. Beszédet tartott a kerületi polgármester, a MAZSIHISZ elnöke és Kardos főrabbi
 • Az elnök jelezte, hogy előadásra kérték fel az adventista emlékkonferencián, amit elvállalt és megtartott.

2024

 • A „Wallenberg nyomán” vetélkedőre 56 csapat igazolta vissza részvételét. Öt helyen került sor elődöntőkre: Vác, Veszprém, Pécs, Debrecen, Budapest. Kijelölésre kerültek a zsűrik elnökei és egyesületi segítőik is.
 • A pályázatok elszámolásának nagyfokú lemaradása az egyeztetések hatására kismértékben javult.
 • A holokauszt 80. évfordulójára 1 milliárd forintot biztosított a kormány. Pályázni csak 3-10 millió Ft között lehetett. / Nekünk 2 millió is nagy segítség lett volna / Pályáztunk 4,2 millió Ft-ra és egy fillért sem kaptunk! Bravó!
 • A Wannsee konferencia székesfehérvári megemlékezésére 3 ügyvivő hölgyet delegáltunk: Glebov Melinda, Nemesnyik Judit és Sebestyénné Janik Éva. A meghívó megismerésekor a hölgyek elnöki beszédet javasoltak, így az elnök is részt vett. Szép rendezvény volt.
 • A honlappal kapcsolatos továbblépéshez új szerződéstervezetet várunk a vállalkozótól.
 • Az elnök jelezte, hogy engesztelő beszélgetést kezdeményezett Sipos András. A beszélgetés az első bizalomerősítő kezdeményezés volt.
 • A két szlovák auschwitzi szökevény tervezett emléktábláját a MAZSIHISZ befogadta a kertbe, de a főrabbi nem ért vele egyet azon a helyszínen, ezért új helyet keresünk.
 • Leslie Petrovics tagtársunk irodahasználati kérését az elnökség nem támogatta.
 • Vita alakult ki a váci zsűrielnöki feladatról, ami sajnálatos helyzetet teremtett.
 • Nem sikerült a II. kerületi önkormányzat polgármesterével egyeztetni és a közvetítést ígérő kabinetvezető sem jelentkezik.
 • Soós Géza kézirata még egyeztetés alatt van.
 • A „Wallenberg nyomán” vetélkedőben kiválasztásra került az a 12 csapat, akik a döntőbe jutottak: minden városi elődöntőből 2 csapat alanyi jogon jutott be és további két legnagyobb pontszámot elért csapat is. Meglepő, hogy a 7 magyarországi iskolai csapat mellé 5 határon túli magyar csapat is bejutott. A döntő lebonyolítása 2024. április 25-én a Goldmark teremben lesz.
 • Kovács Gellért kéziratát egyeztetés után elfogadtuk és nyomtatási előkészítés alatt van. Egyeztetni még a borító formáját kell.
 • Az Ember Mária-díjak átadása április 19-én a FUGA nagytermében lesz.
 • Az elnök tájékoztatást adott a svéd miniszterelnökkel közös koszorúzásról, ami jól sikerült és rövid beszélgetésre is volt lehetőség.
 • A Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás aktuális egyeztetésén Bősz Anett főpolgármester-helyettes jelezte, hogy eljön a döntőre, köszönti a gyerekeket és könyveket is hoz a diákoknak. Kértem, hogy a nagy összevont gyermekmentő tábla véglegesített helyét mielőbb találjuk meg.
 • A régóta tervezett rohonci emléktábla felállításához hozzájárultak – Szita Szabolcs segítségével – , ezért mielőbb a tábla tartalmát és megrendelésének feltételeit egyeztetni kell A feladatot Kardos Tamásnéval előkészítjük.
 • A Fejlődésért és Demokratikus Átalakításért Alapítvány elnöke megkeresésére egyeztettünk, aki egyesületi szerepvállalást kért a Zsidó Állam elismertségének javítására. Ezt az elnökség elutasította, de az antiszemitizmus magyarországi helyzetéről egy rövid összeállítást készített és átadott az elnök.
 • Két OR-ZSE hallgató szakmai gyakorlatot tart az egyesületnél, amit aláírt az elnök és Glebov Melinda, a mentoruk. Barota Edit, az egyik gyakornok már most hatalmas munkát végzett a honlap feltöltésében. Gratula!
 • Masa Tamás és együttese kérte az egyesületet, hogy propagáljuk az április 15-ei előadásukat a volt Pataki Művelődési Házban, amely Szenes Hanna életét mutatja be. Az elnök segítséget ígért!
 • Ki kell majd tűznünk a beadott filmek szemléjét és a lebonyolítás helyét is.

Budapest, 2024. március. 30.

Dr. Sebes József